K O M U N I K A T

dot. przyjmowania interesantów bezpośrednio w kancelarii

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Joanna Berdyn z uwagi na obowiązujący na terenie Polski stan epidemii, związany z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2, mając na względzie bezpieczeństwo zarówno pracowników kancelarii, jak i interesantów informuje, iż bezpośrednio w kancelarii interesanci będą przyjmowani przy zachowaniu następujących zasad bezpieczeństwa:

- do kancelarii należy wchodzić wyłącznie pojedynczo;

- każda osoba wchodząca do kancelarii winna mieć zakryte usta i nos;

- każda osoba proszona jest o dezynfekcję rąk bezpośrednio po wejściu do kancelarii;

- osoby wezwanie do kancelarii komornika, wykazujące symptomy chorobowe proszone są o uprzedni kontakt telefoniczny z kancelarią celem ewentualnego przełożenia terminu stawiennictwa.

 

W razie braku konieczności osobistej wizyty w kancelarii

zaleca się kontakt z kancelarią w następujący sposób:

- telefonicznie pod numerem 71 333 36 36;

- listownie na adres: Rynek 13/1, 55-080 Kąty Wrocławskie;

- elektronicznie – za pośrednictwem adresów mailowych:

- kancelaria@komornik-katy.pl bądź katy.wroclawskie.berdyn@komornik.pl

(przy czym komornik informuje, iż zgodnie z art. 760 § 1 kpc wnioski do organu egzekucyjnego wnosi się na piśmie, bądź ustnie do protokołu, wobec czego formalne wnioski kierowane drogą mailową pozostaną bez realizacji, jako nie spelniające wymogów).

 

Uprzejmie proszę o dokonywanie wpłat przelewem na rachunek bankowy Kancelarii

nr 04 1090 2398 0000 0001 2776 8589

Santander Bank Polska SA

 

Witam Państwa na stronie internetowej poświęconej Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Joanny Berdyn.

 

Kancelaria korzysta z elektronicznych dostępów do następujących systemów:

  • EPU (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze) – system ten umożliwia złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;
  • OGNIVO – system ten pozwala na szybkie ustalenie rachunków bankowych dłużników;
  • elektronicznego dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych;
  • Platformy Usług Elektronicznych ZUS-u – umożliwiającej składanie i odbierane zapytań o dłużników drogą elektroniczną, co skraca czas oczekiwania na ich uzyskanie;
  • CEPIK-u - system umożliwiający uzyskanie szybkiej informacji na temat zarejestrowanych na nazwisko dłużnika pojazdów samochodowych;
  • komornik online - system umozliwiający elektroniczny dostęp do akt stronom postępowania egzekucyjnego.

czytaj więcej >>

 

 

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego (...)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. akceptuj